Informacja administratora danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

  • Administrator danych – Aleksander Jakubowski prowadząca działalność gospodarczą pod adresem, ul. Osiedlowa 29, 84-113 Białogóra
  • Cele przetwarzania – Przedstawienie oferty wynajmu pokoi, dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta, udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta
  • Podstawy prawne przetwarzania -Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • Odbiorcy danych – Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych, dostawcy usług rezerwacyjnych, obsługi księgowe
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych – Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • Okres przetwarzania danych – Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  • Konsekwencje niepodania danych osobowych – Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty wynajmu pokoi lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.
  • Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej – Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie – Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane